Gdański Teatr Szekspirowski zakupi sprzęt w ramach programu Infrastruktura Kultury

Gdański Teatr Szekspirowski realizuje projekt pod nazwą: Zakup sprzętu niezbędnego do realizacji innowacyjnych wydarzeń artystycznych w GTS oraz zapewnienia dostępności” w ramach Programu MKiDN Infrastruktura Kultury.

Modernizacja sprzętu i wyposażenia technicznego przeprowadzona w ramach projektu przyczyni się do zapewnienia instytucji znacznego poziomu samowystarczalności, ograniczając konieczność generowania dodatkowych kosztów, związanych z jego wynajmowaniem. Dzięki temu teatr będzie mógł kontynuować realizację produkcji własnych, a także organizację wielu wydarzeń wpisujących się w całoroczną działalność placówki jak spektakle krajowe i zagraniczne, Festiwal Szekspirowski, koncerty, wydarzenia artystyczne oraz bogaty program edukacyjny, a także wydarzenia gościnne.

Zakupiony sprzęt i wyposażenie dzieli się na pięć grup:
1. ZESTAW SPRZĘTU SCENICZNEGO w skład którego weszły kotary i kurtyny sceniczne, wymagające wymiany z powodu znacznego zużycia.
2. ZESTAW SPRZĘTU MULTIMEDIALNEGO umożliwiający realizację wydarzeń prezentowanych w teatrze, w tym komputery i wyświetlacz zwiększający komfort czytania napisów (tekstu tłumaczenia) podczas spektakli.
3. ZESTAW SPRZĘTU NAGŁOŚNIENIOWEGO z mikrofonowym systemem bezprzewodowym na czele, głośnikami i mikrofonami bezprzewodowymi oraz elementami rozbudowującymi istniejący system Dante – to elementy których modernizacja była niezbędna do realizacji spektakli teatralnych, koncertów i musicali.
4. ZESTAW SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO umożliwiający odpowiedni standard realizacji przedstawienia czy koncertu a także aranżację efektów specjalnych.
5. ZESTAW dot. DOSTĘPNOŚCI, a więc sprzętu zapewniającego udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami, pozwalający im w pełni korzystać z oferty kulturalnej teatru.

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego