Akty prawne

BIP

Akty Prawne regulujące funkcjonowanie jednostki:

  1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz.U. 2012 poz. 406);
  2. Uchwała Nr XVIII/447/07 Rady Miasta Gdańska z dnia 20 grudnia 2007 roku w sprawie wyrażenia woli utworzenia instytucji kultury pn.: Gdański Teatr Szekspirowski;
  3. Uchwała Nr 262/XVI/07 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie wyrażenia woli utworzenia i prowadzenia Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego w Gdańsku jako wspólnej instytucji kultury Gminy Miasta Gdańska i Samorządu Województwa Pomorskiego oraz Fundacji Theatrum Gedanense;
  4. Załącznik do Uchwały Nr 262/XVI/07 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 27 grudnia 2007 roku (Umowa w sprawie utworzenia i prowadzenia wspólnej instytucji kultury pod nazwą Gdański Teatr Szekspirowski);
  5. Załącznik do umowy w sprawie utworzenia i prowadzenia wspólnej instytucji kultury pod nazwą Gdański Teatr Szekspirowski (Statut Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego);
  6. Umowa w sprawie utworzenia i prowadzenia wspólnej instytucji kultury pod nazwą Gdański Teatr Szekspirowski;
  7. Aneks nr 1 z dnia 31 marca 2008 r. do Umowy w sprawie utworzenia i prowadzenia wspólnej instytucji kultury pod nazwą Gdański Teatr Szekspirowski z dnia 20 lutego 2008 r.;
  8. Aneks nr 2 z dnia 11 września 2012 r. do Umowy w sprawie utworzenia i prowadzenia wspólnej instytucji kultury pod nazwą GDAŃSKI TEATR SZEKSPIROWSKI z dnia 20 lutego 2008 r.;
  9. Uchwała Nr XXVI/688/16 Rady Miasta Gdańska z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie nadania nowego Statutu instytucji kultury pod nazwą: Gdański Teatr Szekspirowski;
  10. Uchwała Nr 219/124/16 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 8 marca 2016 roku w sprawie pozytywnego zaopiniowania treści regulaminu organizacyjnego Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego.