SZUKAJ  picto szukaj
przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 207 tys. EURO
na świadczenie usług hotelarskich dla Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego w Gdańsku
informacja o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie zapytania o cenę na dostawę mebli stanowiących wyposażenie siedziby Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego, nr ZP/ZC/2/GTS/14
informacja o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na świadczenie usługi sprzątania pomieszczeń w budynku Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego w Gdańsku oraz utrzymanie czystości przyległego terenu zewnętrznego, nr ZP/ZC/1/GTS/15
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 207 tys. EURO na świadczenie usług ochrony obiektu i mienia oraz osób przebywających na terenie siedziby Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego, przy ul. Bogusławskiego 1 w Gdańsku,
ZP/PN/1/GTS/15
przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 207 tys. EURO na
kompleksową obsługę dostawy biletów lotniczych dla Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego, ZP/PN/4/GTS/2014
przetargu nieograniczony o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 207 tys. EURO na kompleksową obsługę dostawy biletów lotniczych dla Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego
przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 207 tys. EURO
na świadczenie usług hotelarskich dla osób uczestniczących w wydarzeniach sezonu otwarcia Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego
przetarg nieograniczony o wartości nie większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na
dostawę balonu wypełnionego helem wraz z innymi elementami instalacji, stanowiącej scenografię wydarzenia artystycznego, związanego z otwarciem Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego w Gdańsku oraz nadzór nad ekspozycją instalacji, nr ZP/PN/1/GTS/14
Gdański Teatr Szekspirowski ogłasza przetarg nieograniczony
na kompleksową obsługę dostawy biletów lotniczych dla Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego
przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 200 tys. EURO na świadczenie usług hotelarskich dla gości uczestniczących w XVII Festiwalu Szekspirowskim
Strona (1/4) Nastepna »
 
Link do strony Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Link do strony Samorzadu Wojewodztwa Pomorskiego Link do strony miasta Gdansk Link do strony Fundacji Theatrum Gedanense