Biuletyn Informacji Publicznej

BIP

DOSTĘPNOŚĆ

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

O GTS Akty Prawne Działalność
Organizacja i zarządzanie Dyrekcja Rada Programowa
Zamówienia Publiczne Majątek Kontakt
Praca Rejestr zmian Redakcja

INSTRUKCJA

BIP

Gdański Teatr Szekspirowski

ul. Wojciecha Bogusławskiego 1

80-818 Gdańsk

tel. +48 58 351 01 51

sekretariat[at]teatrszekspirowski.pl

NIP 583-301-34-08

REGON 220561538

www.teatrszekspirowski.pl

Godziny pracy:
Sekretariat, księgowość, kadry
od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00-16:00

Kasa biletowa
codziennie, w godzinach od 14:00 do 19:00
KONTAKT

Status prawny jednostki:

Gdański Teatr Szekspirowski (GTS) jest samorządową instytucją kultury, działającą na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Gminę Miasta Gdańsk pod numerem RIK 10/2008.

Organizatorami GTS są Województwo Pomorskie i Gmina Miasta Gdańska. Ponadto, podmiotem tworzącym wspólnie z Organizatorami instytucję kultury jest Fundacja Theatrum Gedanense.

Kierownictwo / struktura organizacyjna:

Dyrektorka: Agata Grenda

Przedmiot działalności:

– coroczna organizacja wspólnie z Fundacją Theatrum Gedanense – Festiwalu Szekspirowskiego w Gdańsku,

– prezentacja i upowszechnianie dzieł Williama Szekspira, a także najbardziej wartościowych polskich i światowych spektakli teatralnych,

– promocja młodych twórców oraz kreowanie warunków sprzyjających rozwojowi twórczości i talentów teatralnych,

– edukacja teatralną dzieci i młodzieży,

– współpraca ze środowiskiem artystycznym, naukowym i społecznym ruchem kulturalnym, realizowana m.in. poprzez organizowanie koncertów, spotkań, odczytów itp.,

– uczestniczenie we współpracy i wymianie artystycznej krajowej i zagranicznej.

Budżet Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego na 2021 r. wynosi:
4.600.000,00 zł., w tym:

– wysokość dotacji Miasta Gdańska 2.400.000,00

– wysokość dotacji Urzędu Marszałkowskiego 2.200.000,00

Akty prawne regulujące funkcjonowanie jednostki:

– Uchwała Nr XVIII/447/07 Rady Miasta Gdańska z dnia 20 grudnia 2007 roku,

– Umowa z dnia 20 lutego 2008 zawarta pomiędzy Województwem Pomorskim, Gminą Miasta Gdańsk i Fundacją Theatrum Gedanense (z późn. zm.),

Statut GTS .