Fundacja Theatrum Gedanense

Fundacja Theatrum Gedanense powstała w 1990 roku, a jej głównym celem była budowa Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego nawiązującego do pierwszego teatru publicznego w Polsce, który istniał w Gdańsku od początku XVII wieku i funkcjonował przez blisko dwa stulecia. Budynek ten stanowił istotne świadectwo kultury artystycznej i umysłowej miasta w okresie jego największego rozkwitu. Gdańska Szkoła Fechtunku, jak wskazują na to dowody, jest jedynym znanym przykładem teatru elżbietańskiego, funkcjonującego na kontynencie europejskim.

Patronem Fundacji jest JKW Książę Walii, honorowymi patronami Andrzej Wajda i Sir Peter Hall, a honorowymi członkami Stanisław Barańczak i Günter Grass. W Wielkiej Brytanii oraz w USA działają Towarzystwa Przyjaciół Fundacji Theatrum Gedanense.

Działalność Fundacji obejmuje organizację imprez artystycznych i edukacyjnych. Jedną z najważniejszych jest, obecnie współorganizowany z Gdańskim Teatrem Szekspirowskim, międzynarodowy Festiwal Szekspirowski w Gdańsku, którego historia sięga 1993 roku. Jest to jedna z największych imprez tego typu w Europie i jedyna w Polsce. Gdański Festiwal stał się częścią zainicjowanej w 2006 roku Europejskiej Sieci Festiwali Szekspirowskich, w skład której wchodzą także festiwale z Niemiec, Rumunii, Węgier, Wielkiej Brytanii, Czech, Armenii, Danii, Hiszpanii, Serbii.
Fundacja współpracuje z organizacjami z kilkudziesięciu krajów na całym świecie, rozwijając działalność międzynarodową i wzbogacając swoją ofertę kulturalną i edukacyjną.

Działania artystyczne i edukacyjne Fundacji realizowane są przy współpracy z administracją publiczną: Ministerstwem Kultury, Urzędem Marszałkowskim oraz Urzędem Miasta Gdańska. Od początku swojej działalności Fundacja działa na rzecz promocji kultury Miasta i Regionu. Organizowała także wydarzenia artystyczne, służące promowaniu kultury polskiej za granicą.

W 2008 roku z inicjatywy Fundacji, Marszałka Województwa Pomorskiego i Prezydenta Miasta Gdańska powołano nową instytucję kultury – Gdański Teatr Szekspirowski, który wspólnie z Fundacją realizuje i poszerza jej dotychczasowe działania.