Gdański Teatr Szekspirowski

Biuletyn Informacji Publicznej logoGdański Teatr Szekspirowski – jest instytucją artystyczną założoną wspólnie przez Województwo Pomorskie, Gminę Miasta Gdańska i Fundację Theatrum Gedanense. Prowadzi szeroko zakrojoną działalność kulturalną i edukacyjną.

Celem działalności Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego jest prezentacja i upowszechnianie kultury teatralnej, edukacja teatralna dzieci, młodzieży i nauczycieli oraz kreacja działań artystycznych. Co roku GTS wspólnie z Fundacją organizuje międzynarodowy Festiwal Szekspirowski w Gdańsku.

Baśnie Ludów Ziemi, Teatr Korkoro

Festiwal prezentuje dzieła Williama Szekspira w wykonaniu zarówno polskich jak i światowych wykonawców. Historia Festiwalu Szekspirowskiego sięga roku 1993, kiedy to Fundacja Theatrum Gedanense zorganizowała pierwsze Gdańskie Dni Szekspirowskie.

Po czterech latach i czterech edycjach, w 1997 roku, z okazji obchodów Tysiąclecia Miasta Gdańska, Dni zostały przekształcone w Festiwal Szekspirowski. Do 2019 roku włącznie odbyły się 23 edycje Festiwalu, podczas których na wszystkich scenach Trójmiasta zaprezentowano ponad 300 spektakli z teatrów z Polski, Europy i innych zakątków świata. Od 12. edycji Festiwal organizują wspólnie Gdański Teatr Szekspirowski i Fundacja Theatrum Gedanense.

Gdański Teatr Szekspirowski edukuje teatralnie dzieci, młodzież oraz nauczycieli, promuje młodych artystów, wspiera rozwój twórczości i talentów teatralnych. Na bogaty program edukacyjny GTS składają się: lekcje szekspirowskie, cykle wykładów, spotkań, warsztatów teatralnych i artystycznych oraz zajęć praktycznych. Dział Edukacji GTS realizuje również międzynarodowe projekty edukacyjne. Oferta działań edukacyjnych skierowana jest przede wszystkim do osób z Trójmiasta i województwa pomorskiego, ale również do zainteresowanych z całej Polski.

Hamlet– komentarz, reż. Grzegorz Bral, Teatr Pieśń Kozła, Wrocław | fot. Dawid Linkowski / GTS

Dla Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego istotnym celem jest współpraca ze środowiskiem artystycznym, a także naukowym i społecznym ruchem artystycznym i kulturalnym. GTS realizuje ten program organizując koncerty, wystawy, konferencje, a także uczestnicząc we współpracy i wymianie artystycznej krajowej i zagranicznej.

Gdański Teatr Szekspirowski jest także założycielem Teatru w Oknie – pierwszego tego typu teatru studyjnego na świecie. Obecnie TwO prowadzi Fundacja Theatrum Gedanense. Mieści on ok. 40 osób, a usytuowany jest w samym centrum gdańskiej starówki, przy ul. Długiej 50/51, głównej spacerowej ulicy Gdańska, na którą wychodzą jego dwa duże okna. Stanowią one naturalną sceniczną rampę, element scenografii bądź przestrzeń gry, umożliwiając wystawianie spektakli zarówno wewnątrz teatru, jak i na zewnątrz, na dobudowanej scenie bądź bezpośrednio na ulicy.

Inicjatorem powstania Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego i jego długoletnim Dyrektorem był Profesor Jerzy Limon.