Dyrekcja

BIP

Agata Grenda – Dyrektorka Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego

Od września 2021 roku dyrektorka Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego. W latach 2006 – 2011 pracowała jako zastępczyni dyrektora oraz kuratorka sztuk performatywnych w Instytucie Kultury Polskiej w Nowym Jorku, a w latach 2015 – 2017 pełniła funkcję dyrektorki tej placówki.

Była dyrektorką Departamentu Kultury w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego (2011-2015), gdzie podlegało jej 21 wielkopolskich instytucji kultury. Pełniła również funkcję wiceprzewodniczącej Wielkopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. W latach 2017 – 2021 prowadziła firmę „Grenda. Produkcja Kultury”, oferującą usługi szkoleniowe, mentorskie i producenckie z zakresu kultury, dyplomacji publicznej, promocji międzynarodowej oraz komunikacji w biznesie i kulturze. Absolwentka filologii polskiej ze specjalizacją dziennikarską oraz studiów podyplomowych na kierunku psychologia w marketingu i zarządzaniu na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Certyfikowana nauczycielka jogi.

Zgodnie z Ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, podajemy do publicznej wiadomości autorski program kadencyjny Dyrektorki Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego na trzy sezony artystyczne 2021-2024.

PLAN KADENCYJNY


Maciej Sowiński – Zastępca Dyrektorki Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego

Absolwent Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego. Manager, trener, konsultant i wykładowca. Specjalizuje się w tematyce zarządzania finansami, analizy finansowej, analizy opłacalności projektów inwestycyjnych, wyceny wartości firm, zarządzania projektami, zarzadzania ryzykiem oraz ciągłością działania. Wykładowca na studiach podyplomowych oraz studiach Master of Business Administration (MBA). Pracował w wielu firmach i organizacjach, m. in. Stoczni Gdynia SA, ENERGA SA, Medicover, Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów.
Doradca i ekspert w kilku firmach doradczych i szkoleniowych oraz funduszach Venture Capital.