Praca

BIP

Aktualnie poszukujemy


SPECJALISTA/KA ds. OŚWIETLENIA

Zakres wykonywanych zadań:

 • przygotowanie i realizacja oświetlenia scenicznego;
 • obsługa techniczna, programowanie urządzeń, tworzenie scenariuszy oświetlenia;
 • bieżące przeglądy i konserwacja urządzeń oświetlenia scenicznego, multimedialnego oraz innych urządzeń związanych z oświetleniem scenicznym;
 • kontrola sprawności technicznej sprzętu oświetleniowego;
 • obsługa spektaklu wg zaleceń reżysera oraz ustawianie, montaż i demontaż urządzeń w czasie prób i przedstawień;
 • uczestniczenie w próbach i przedstawieniach zgodnie z miesięcznym harmonogramem pracy;
 • współpraca przy organizacji prób, przedstawień, wyjazdów i imprez obcych.

Niezbędne wymagania:

 • wykształcenie minimum średnie;
 • doświadczenie na podobnym stanowisku;
 • bardzo dobra znajomość systemu sterowania DMX;
 • znajomość obsługi profesjonalnych konsolet oświetlenia;
 • doświadczenie w obsłudze inteligentnych urządzeń scenicznych oświetleniowych oraz multimedialnych;
 • doświadczenie w realizacji oświetlenia koncertów, spektakli lub innych wydarzeń artystycznych;
 • umiejętność programowania inteligentnego oświetlenia oraz innych urządzeń scenicznych;
 • brak przeciwskazań do pracy na wysokości powyżej 3 m;
 • umiejętność posługiwania się dokumentacją techniczną i schematami elektrycznymi;
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym;
 • znajomość obsługi komputera.

Dodatkowe wymagania:

 • umiejętność szybkiego uczenia się;
 • umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresujących i działania pod presją czasu;
 • komunikatywność, zdolność analitycznego myślenia, samodzielność;
 • gotowość do podwyższania kwalifikacji zawodowych;
 • gotowość pracy według ruchomego czasu pracy.

Wymagane dokumenty:

 • szczegółowe CV (z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia);
 • list motywacyjny;
 • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie;
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach;
 • kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje lub nabyte umiejętności;
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • oświadczenie kandydata o niekaralności.

Dokumenty należy złożyć w terminie do 28.10.2022 r.:

 • osobiście w siedzibie GTS: Gdańsk (80-818), ul. Wojciecha Bogusławskiego 1 lub
 • przesyłając pocztą na adres siedziby GTS lub
 • przesyłając email: kadry@teatrszekspirowski.pl

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV oraz liście motywacyjnym na potrzeby prowadzonego procesu rekrutacji na stanowisko SPECJALISTA DS. MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

KLAUZULA INFORMACYJNA
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdański Teatr Szekspirowski z siedzibą w Gdańsku przy ul. Wojciecha Bogusławskiego 1, 80-818 Gdańsk, tel. 58 300 39 99, email: sekreatriat@teatrszekspirowski.pl. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych wyznaczonego rzez Administratora, do którego może Pani/Pan zwracać się z pytaniami i wątpliwościami dotyczącymi bezpieczeństwa i wykorzystywania Pani/Pana danych: iod@teatrszekspirowski.pl. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia, sprzeciwu, a także prawo ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych. Dodatkowo ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi. W Polsce organem tym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji. W przypadku wyrażenia dobrowolnej i opcjonalnej zgody dane będą przetwarzane także dla celów przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Administratora. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością wzięcia udziału w rekrutacji. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych w zakresie niezbędnym do podjęcia działań zmierzających do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i zawarcia umowy jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) oraz w zakresie niezbędnym do wykonywania przez Administratora ustawowych obowiązków – art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Jeżeli wyrazi Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych dla celów przyszłej rekrutacji, w tym zakresie dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. W zakresie, w jakim dane przetwarzane są na podstawie odrębnej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Pozostanie to jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem. Administrator nie planuje przekazywania Pani/Pana danych innym podmiotom, w tym odbiorcom spoza EOG, czyli do państw trzecich. Dane osobowe będą przetwarzane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażenia odrębnej zgody na przetwarzanie danych dla celów przyszłych rekrutacji dane będą przetwarzane aż do zakończeniach tych rekrutacji, jednak nie dłużej niż do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych. Nie będzie podlegać Pani/Pan decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Pani/Pana skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływa.

 

Ogłoszenia Archiwalne

SPECJALISTA/KA ds. OŚWIETLENIA

Zakres wykonywanych zadań:

 • przygotowanie i realizacja oświetlenia scenicznego;
 • obsługa techniczna, programowanie urządzeń, tworzenie scenariuszy oświetlenia;
 • bieżące przeglądy i konserwacja urządzeń oświetlenia scenicznego, multimedialnego oraz innych urządzeń związanych z oświetleniem scenicznym;
 • kontrola sprawności technicznej sprzętu oświetleniowego;
 • obsługa spektaklu wg zaleceń reżysera oraz ustawianie, montaż i demontaż urządzeń w czasie prób i przedstawień;
 • uczestniczenie w próbach i przedstawieniach zgodnie z miesięcznym harmonogramem pracy;
 • współpraca przy organizacji prób, przedstawień, wyjazdów i imprez obcych.

Niezbędne wymagania:

 • wykształcenie minimum średnie;
 • doświadczenie na podobnym stanowisku;
 • bardzo dobra znajomość systemu sterowania DMX;
 • znajomość obsługi profesjonalnych konsolet oświetlenia;
 • doświadczenie w obsłudze inteligentnych urządzeń scenicznych oświetleniowych oraz multimedialnych;
 • doświadczenie w realizacji oświetlenia koncertów, spektakli lub innych wydarzeń artystycznych;
 • umiejętność programowania inteligentnego oświetlenia oraz innych urządzeń scenicznych;
 • brak przeciwskazań do pracy na wysokości powyżej 3 m;
 • umiejętność posługiwania się dokumentacją techniczną i schematami elektrycznymi;
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym;
 • znajomość obsługi komputera.

Dodatkowe wymagania:

 • umiejętność szybkiego uczenia się;
 • umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresujących i działania pod presją czasu;
 • komunikatywność, zdolność analitycznego myślenia, samodzielność;
 • gotowość do podwyższania kwalifikacji zawodowych;
 • gotowość pracy według ruchomego czasu pracy.

Wymagane dokumenty:

 • szczegółowe CV (z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia);
 • list motywacyjny;
 • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie;
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach;
 • kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje lub nabyte umiejętności;
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • oświadczenie kandydata o niekaralności.

Dokumenty należy złożyć w terminie do 23.09.2022 r.:

 • osobiście w siedzibie GTS: Gdańsk (80-818), ul. Wojciecha Bogusławskiego 1 lub
 • przesyłając pocztą na adres siedziby GTS lub
 • przesyłając email: kadry@teatrszekspirowski.pl

SPECJALIST_A
DS. MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH

 

OPIS STANOWISKA

 • samodzielne prowadzenie projektów w mediach społecznościowych
 • opracowywanie strategii działań w SM (Facebook, LinkedIn, Instagram, YouTube)
 • research rynku, monitorowanie trendów, przygotowywanie rekomendacji
 • budowanie i angażowanie społeczności – moderowanie komentarzy, odpowiadanie na pytania
 • przygotowywanie i prowadzenie kampanii reklamowych
 • monitoring i analiza prowadzonych działań, raportowanie wyników

WYMAGANIA

 • minimum 2-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku
 • praktyczna znajomość narzędzi do monitoringu tj. Facebook Business Manager, Google Adwords, Google Analytics, dodatkowo mile widziany SoTrender
 • umiejętności analityczne (wyciąganie wniosków na podstawie danych liczbowych)
 • biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie, dobra znajomość języka angielskiego
 • otwartość, komunikatywność, kreatywność
 • wysoka odpowiedzialność i dobra organizacja pracy
 • proaktywność i samodzielność
 • mile widziana umiejętność tworzenia Reelsów, nagrywania krótkich filmików
 • mile widziane linki do prowadzonych dotychczas profili w mediach społecznościowych

OFERUJEMY

 • pracę w jednej z niewielu na świecie instytucji kultury z otwieranym dachem
 • kreatywną atmosferę twórczą, możliwość realizacji własnych pomysłów
 • dużą samodzielność w działaniu
 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na pełen etat
 • pracę stacjonarną w siedzibie Teatru w Gdańsku
 • realne możliwości rozwoju i podnoszenia kompetencji
 • dofinansowanie wypoczynku
 • dofinansowanie pakietu medycznego

Wymagane dokumenty:

 • szczegółowe CV (z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia)
 • list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o niekaralności

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych wg. wzoru poniżej.

Dokumenty należy złożyć w terminie do 17.06.2022 r. na jeden z poniższych sposobów:

 • mailowo: kadry@teatrszekspirowski.pl
 • pocztą na adres siedziby GTS
 • osobiście w siedzibie GTS: Gdańsk (80-818), ul. Wojciecha Bogusławskiego 1

Gdański Teatr Szekspirowski

zatrudni na stanowisko:

PR MANAGER_KA

Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna m.in. za:

 • współtworzenie strategii komunikacji i marketingu Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego, realizowanych projektów i wydarzeń, współtworzenie wizerunku instytucji;
 • nawiązywanie, utrzymywanie i rozwijanie kontaktów z mediami;
 • nawiązywanie, utrzymywanie i rozwijanie kontaktów z osobami opiniotwórczymi, blogerami, infuencerami;
 • aktywna promocja w mediach – przygotowanie i wysyłka informacji prasowych, artykułów sponsorowanych, zdjęć, materiałów video i innych, follow up;
 • tworzenie mediaplanów;
 • współtworzenie content planów na media społecznościowe;
 • koordynacja wywiadów pracowników GTS i Festiwalu Szekspirowskiego;
 • organizacja wizyt dziennikarzy, osób opiniotwórczych i influencerów w GTS;
 • organizacja i prowadzenie konferencji prasowych i breifingów;
 • organizacja i koordynacja biura pasowego Festiwalu Szekspirowskiego;
 • przygotowanie treatmentów, nadzór nad realizacją materiałów filmowych oraz dokumentacji zdjęciowej wydarzeń.

Wymagania:

 • min. 3- letnie, udokumentowane doświadczenie zawodowe w pracy w PR i komunikacji (mile widziane w obszarze kultury);
 • kreatywność;
 • lekkie pióro, umiejętność tworzenia tekstów promocyjnych i informacyjnych;
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej, samodzielność, proaktywność;
 • rzetelność, terminowość;
 • ukończone studia wyższe.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę (lub B2B) na pełen etat;
 • pracę stacjonarną w siedzibie Teatru w Gdańsku;
 • możliwość rozwoju zawodowego, w tym wdrażania i realizowania własnych pomysłów i koncepcji;
 • twórczą, nieformalną atmosferę pracy w kreatywnym zespole;
 • realne możliwości rozwoju i podnoszenia kompetencji;
 • dofinansowanie wypoczynku;
 • dofinansowanie pakietu medycznego Luxmed.

Wymagane dokumenty:

 • szczegółowe CV (z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia);
 • list motywacyjny;
 • tekst na zadany temat: Opisz wydarzenie kulturalne, które zapadło Ci w pamięć i dlaczego? (max. 2000 znaków ze spacjami)
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • oświadczenie kandydata o niekaralności.

Mile widziane referencje.

 

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych wg. wzoru poniżej.

Dokumenty należy złożyć w terminie do 31.03.2022 r. na jeden z poniższych sposobów:

 • mailowo: kadry@teatrszekspirowski.pl
 • pocztą na adres siedziby GTS
 • osobiście w siedzibie GTS: Gdańsk (80-818), ul. Wojciecha Bogusławskiego 1
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV oraz liście motywacyjnym na potrzeby prowadzonego procesu rekrutacji na stanowisko Pr Manager zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
KLAUZULA INFORMACYJNA
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdański Teatr Szekspirowski z siedzibą w Gdańsku przy ul. Wojciecha Bogusławskiego 1, 80-818 Gdańsk, tel. 58 300 39 99, email: sekreatriat@teatrszekspirowski.pl
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych wyznaczonego rzez Administratora, do którego może Pani/Pan zwracać się z pytaniami i wątpliwościami dotyczącymi bezpieczeństwa i wykorzystywania Pani/Pana danych: iod@teatrszekspirowski.pl
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia, sprzeciwu, a także prawo ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.
Dodatkowo ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi. W Polsce organem tym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji. W przypadku wyrażenia dobrowolnej i opcjonalnej zgody dane będą przetwarzane także dla celów przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Administratora.
Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością wzięcia udziału w rekrutacji.
Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych w zakresie niezbędnym do podjęcia działań zmierzających do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i zawarcia umowy jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) oraz w zakresie niezbędnym do wykonywania przez Administratora ustawowych obowiązków – art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Jeżeli wyrazi Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych dla celów przyszłej rekrutacji, w tym zakresie dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
W zakresie, w jakim dane przetwarzane są na podstawie odrębnej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Pozostanie to jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem.
Administrator nie planuje przekazywania Pani/Pana danych innym podmiotom, w tym odbiorcom spoza EOG, czyli do państw trzecich.
Dane osobowe będą przetwarzane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażenia odrębnej zgody na przetwarzanie danych dla celów przyszłych rekrutacji dane będą przetwarzane aż do zakończeniach tych rekrutacji, jednak nie dłużej niż do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych.
Nie będzie podlegać Pani/Pan decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Pani/Pana skutki prawne lub
w podobny sposób istotnie na Państwa wpływa.

 

Gdański Teatr Szekspirowski

zatrudni na stanowisko

KIEROWNIK DZIAŁU KOMUNIKACJI I MARKETINGU

Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna m.in. za:

 • kierowanie podległym zespołem
 • udział we wdrażaniu strategii marketingowej i analizę rynku
 • opracowywanie planów kampanii promocyjnych i strategii marketingowej dla wydarzeń
 • przygotowywanie budżetu marketingowego i nadzór nad jego realizacją
 • nadzór nad działaniami medialnymi
 • zatwierdzanie materiałów reklamowych i promocyjnych
 • identyfikowanie i wskazywanie narzędzi oraz kanałów komunikacji i sprzedaży
 • negocjacje warunków współpracy z wykonawcami i podwykonawcami zadań z zakresu marketingu i komunikacji
 • aktywną współpracę z pozostałymi działami merytorycznymi

Wymagania:

 • ukończone studia wyższe
 • doświadczenie zawodowe w pracy w marketingu, PR lub komunikacji
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
 • umiejętność strategicznego myślenia oraz samodzielnej organizacji pracy
 • lekkie pióro
 • umiejętność zarządzania zespołem
 • umiejętność pracy pod presją czasu
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej, samodzielność, proaktywność
 • solidność, skrupulatność i rzetelność

Wymagane dokumenty:

 • szczegółowe CV (z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia);
 • list motywacyjny;
 • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie;
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach;
 • kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje lub nabyte umiejętności;
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • oświadczenie kandydata o niekaralności.

Oferujemy wynagrodzenie na poziomie 6 000 – 7 000 zł brutto miesięcznie, w zależności od doświadczenia.

 

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych wg. wzoru poniżej.

 

Dokumenty należy złożyć w terminie do 21.10.2021 r. na jeden z poniższych sposobów:

 • osobiście w siedzibie GTS: Gdańsk (80-818), ul. Wojciecha Bogusławskiego 1
 • pocztą na adres siedziby GTS
 • mailowo: kadry@teatrszekspirowski.pl

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV oraz liście motywacyjnym na potrzeby prowadzonego procesu rekrutacji na stanowisko Kierownik Działu Komunikacji i Marketingu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

KLAUZULA INFORMACYJNA

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdański Teatr Szekspirowski z siedzibą w Gdańsku przy ul. Wojciecha Bogusławskiego 1, 80-818 Gdańsk, tel. 58 300 39 99, email: sekreatriat@teatrszekspirowski.pl

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych wyznaczonego rzez Administratora, do którego może Pani/Pan zwracać się z pytaniami i wątpliwościami dotyczącymi bezpieczeństwa i wykorzystywania Pani/Pana danych: iod@teatrszekspirowski.pl

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia, sprzeciwu, a także prawo ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.

Dodatkowo ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi. W Polsce organem tym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji. W przypadku wyrażenia dobrowolnej i opcjonalnej zgody dane będą przetwarzane także dla celów przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Administratora.

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością wzięcia udziału w rekrutacji.

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych w zakresie niezbędnym do podjęcia działań zmierzających do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i zawarcia umowy jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) oraz w zakresie niezbędnym do wykonywania przez Administratora ustawowych obowiązków – art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Jeżeli wyrazi Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych dla celów przyszłej rekrutacji, w tym zakresie dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

W zakresie, w jakim dane przetwarzane są na podstawie odrębnej z

 

gody, przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Pozostanie to jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem.

Administrator nie planuje przekazywania Pani/Pana danych innym podmiotom, w tym odbiorcom spoza EOG, czyli do państw trzecich.

Dane osobowe będą przetwarzane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażenia odrębnej zgody na przetwarzanie danych dla celów przyszłych rekrutacji dane będą przetwarzane aż do zakończeniach tych rekrutacji, jednak nie dłużej niż do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych.

Nie będzie podlegać Pani/Pan decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Pani/Pana skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływa

 


Gdański Teatr Szekspirowski

zatrudni na stanowisko specjalista w Dziale Impresariatu

Dział Impresariatu odpowiada za organizację wydarzeń artystycznych, głównie koncertów i spektakli, we współpracy z największymi scenami na świecie (m.in. Festiwal Szekspirowski, uhonorowany prestiżową nagrodą EFFE Award).

Praca na tym stanowisku to możliwość współpracy z polskimi i zagranicznymi zespołami artystycznymi, kontraktowanie wydarzeń pojedynczych i festiwalowych oraz współtworzenie programu Teatru Szekspirowskiego.

 

WYMAGANIA:

– wykształcenie wyższe,

– doświadczenie w organizacji wydarzeń artystycznych,

– znajomość j. angielskiego (poziom B1),

prawo jazdy, kat. B

– umiejętność pracy w zespole,

– odpowiedzialność, samodzielność

 

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

– organizacja wydarzeń artystycznych i współtworzenie programu teatru,

– wsparcie Działu Impresariatu w organizacji konkursów teatralnych,

– przygotowywanie wniosków grantowych do instytucji wspierających działalność artystyczną w Polsce i na świecie,

– współpraca z krajowymi i zagranicznymi zespołami teatralnymi oraz środowiskami twórczymi.

 

Wymagane dokumenty:

 • szczegółowe CV (z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia);
 • list motywacyjny;
 • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie;
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach;
 • kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje lub nabyte umiejętności;
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • oświadczenie kandydata o niekaralności.

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie wyrażenia zgody poprzez umieszczenie w dokumentach aplikacyjnych (CV i list motywacyjny) następującego oświadczenia:

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, przekazanych przeze mnie w dokumentach aplikacyjnych Gdańskiemu Teatrowi Szekspirowskiemu w celu realizacji bieżącej rekrutacji. Zostałem poinformowany: o przysługujących mi prawach, o danych Administratora, o dobrowolności mojej zgody i możliwości jej cofnięcia w każdym czasie, o okresie przetwarzania moich danych oraz celu ich przetwarzania.

Dokumenty należy złożyć w terminie do 03.02.2020 r. na jeden z poniższych sposobów:

 • osobiście w siedzibie GTS: Gdańsk (80-818), ul. Wojciecha Bogusławskiego 1
 • pocztą na adres siedziby GTS
 • mailowo: kadry@teatrszekspirowski.pl

 

Uprzejmie informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest:

 1. Gdański Teatr Szekspirowski, ul. Wojciecha Bogusławskiego 1, 80-818 Gdańsk.
 2. W zakresie realizacji Pani/Pana praw związanych z ochroną danych osobowych może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych wysyłając wiadomość elektroniczną na adres iod@teatrszekspirowski.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
 3. Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy oraz inne dane, w tym dane do kontaktu, podane na podstawie Pani/Pana zgody, która może być odwołana w dowolnym czasie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a także w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 4. Pani/Pana dane osobowe Administrator może udostępniać następującym grupom podmiotów:
  a) podwykonawcom, czyli podmiotom, z których usług Administrator korzysta przy przetwarzaniu Pani/Pana danych, tj. firmom księgowym, prawniczym, informatycznym;
  b) innym podmiotom, tj. np. organom publicznym, które mogą otrzymywać dane w przypadkach innych niż w ramach konkretnego postępowania prowadzonego zgodnie z prawem Unii lub prawem polskim;
 5. Pani/Pana dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.
 6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa:
  a) dostępu do danych, ich poprawiania oraz otrzymywania kopii tych danych;
  b) usunięcia danych, jeśli Pani/Pana zdaniem brak jest podstaw do przetwarzania danych;
  c) ograniczenia przetwarzania danych osobowych jeśli Pani/Pana zdaniem nie jest konieczne przetwarzanie wszystkich Pani/Pana danych lub nie chce Pani/Pan, aby Administrator jakiekolwiek Pani/Pana dane usunął, ponieważ są one Pani/Panu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  d) złożenia sprzeciwu z uwagi na Pani/Pana szczególną sytuację na podstawie Pani/Pana prawnie uzasadnionego interesu;
  e) do przenoszenia swoich danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, a także do przesłania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi;
  f) złożenia skargi do organu nadzorczego;
  g) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, co nie ma jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.
 7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana innych danych na podstawie zgody jest dobrowolne.

 


Gdański Teatr Szekspirowski poszukuje kandydata do pracy (umowa-zlecenie) w Dziale Edukacji w charakterze:

INSTRUKTOR WARSZTATÓW EDUKACYJNYCH ZATYTUŁOWANYCH „CHEMIA TEATRU”

(Warsztaty są połączeniem nauk ścisłych z edukacją artystyczną)

Termin: październik 2019 – czerwiec 2020 (poniedziałki, godz. 8.30 – 14.30)

Zgłoszenia przyjmujemy do 16 października 2019.

 

Zakres obowiązków:

 • Prowadzenie zajęć z młodzieżą gimnazjalną i licealną z zakresu chemii;
 • Przeprowadzanie różnego rodzaju doświadczeń chemicznych (materiały zapewnia Organizator)
 • Przygotowywanie zadań z zakresu przedmiotów ścisłych i łączenie ich z zadaniami teatralnymi (po przeszkoleniu przez koordynatora projektu).

Wymagania:

 • Doświadczenie w pracy z młodzieżą (w tym w prezentowaniu doświadczeń chemicznych);
 • Szeroka wiedza z zakresu chemii i umiejętność zastosowania jej w zajęciach praktycznych;
 • Wykształcenie wyższe w dziedzinie chemii;
 • Punktualność;
 • Odpowiedzialność;
 • Kreatywność;
 • Komunikatywność;
 • Cierpliwość;
 • Pozytywna energia.

Wymagane dokumenty:

 • CV;
 • List motywacyjny.

Termin zgłoszeń:

Zgłoszenia prosimy przesyłać w formacie PDF na adresy:

akademia@teatrszekspirowski.pl

chemia.teatru@teatrszekspirowski.pl

Tytuł: Instruktor – Chemia Teatru

Prosimy o załączenie klauzuli o treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.)


Gdański Teatr Szekspirowski z siedzibą w Gdańsku

Zatrudni głównego specjalistę na stanowisku

ZASTĘPCY GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

(z zakresem obowiązków obejmującym również sprawy kadrowe)

Do podstawowych obowiązków Zastępcy Głównego Księgowego należeć będzie m.in.:

 • prowadzenie całokształtu zagadnień i dokumentacji związanej z zatrudnieniem,
 • naliczanie płac,
 • przygotowywanie umów o dzieło i zleceń, rachunków,
 • sporządzanie dokumentów rozliczeniowych z ZUS,
 • prawidłowe zabezpieczenie spraw związanych z zaopatrzeniem emerytalnym i rentowym pracowników GTS,
 • prowadzenie ewidencji oraz rozliczanie urlopów i wyjazdów służbowych pracowników GTS,
 • prowadzenie ewidencji i harmonogramów pracy pracowników GTS oraz archiwowanie akt osobowych,
 • terminowe sporządzanie planów i sprawozdań finansowych dla potrzeb wewnętrznych i zewnętrznych,
 • prowadzenie statystyki i sprawozdawczości dotyczącej spraw pracowniczych,
 • kontrola dokumentów księgowych pod względem rachunkowym,
 • rejestrowanie i wyrejestrowywanie ZUS-u osób pracujących na umowę zlecenie oraz umowę o pracę,
 • sporządzanie sprawozdań do GUS,
 • sporządzanie PIT-ów rocznych dla pracowników oraz osób pracujących na umowę zlecenie i dzieło,
 • sporządzanie rocznych rozliczeń z ZUS-em,
 • prowadzenie kartotek zasiłkowych pracowników,
 • ustalanie i stosowanie przyjętej zasady (polityki) rachunkowości,
 • dokonywanie kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych zobowiązującymi przepisami,
 • dokonywanie kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji finansowych i gospodarczych,
 • sporządzanie rocznych planów finansowych i przedkładanie do zatwierdzenia,
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z postanowieniami ustawy,
 • sporządzanie planu i wykonanie przychodów i kosztów GTS-u do Gminy Miasta Gdańsk i Województwa Pomorskiego,
 • terminowe sporządzanie sprawozdań finansowych dla potrzeb wewnętrznych i zewnętrznych,
 • prowadzenie rozliczeń z budżetem państwa oraz kontrahentami i pracownikami GTS,
 • nadzór nad przestrzeganiem przepisów ustawy o finansach publicznych, ustawy prawo zamówień publicznych oraz prowadzeniem działalności inwestycyjnej GTS,
 • wystawianie faktur związanych z działalnością GTS oraz sprawdzenie faktur pod względem formalnym i rachunkowym,
 • windykacja należności GTS,
 • rozliczanie projektów unijnych i krajowych,
 • sporządzanie comiesięcznych zestawień JPK i deklaracji VAT (proporcja i prewskaźnik).

Oferujemy pracę w instytucji kultury prowadzącej rozbudowaną działalność teatralną, muzyczną i edukacyjną. GTS jest organizatorem międzynarodowego Festiwalu Szekspirowskiego w Gdańsku, który został uznany za jeden z najlepszych europejskich festiwali teatralnych.

Kandydaci powinni posiadać wykształcenie wyższe, minimum 10 lat pracy zawodowej, w tym min. 5 lata na stanowisku finansowo-kadrowym. Wskazane są opinie z dwóch ostatnich miejsc pracy.

Wymagane dokumenty:

 • szczegółowe CV (z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia)
 • list motywacyjny,
 • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,
 • kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje lub nabyte umiejętności,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • oświadczenie kandydata o niekaralności.

CV wraz z listem motywacyjnym prosimy przesłać do dnia 20 lutego 2019 na adres:

Dyrektor Jerzy Limon
Gdański Teatr Szekspirowski
ul. Wojciecha Bogusławskiego 1
80-818 Gdańsk

lub złożyć osobiście w sekretariacie GTS.

Dane osobowe zawarte w dostarczonych dokumentach będą przetwarzane wyłącznie za zgodą Kandydatów w celach rekrutacyjnych, zgodnie z zasadami obowiązującymi w tym zakresie.


Gdański Teatr Szekspirowski z siedzibą w Gdańsku

zatrudni na stanowisko

SPECJALISTA AKUSTYK

Zakres wykonywanych zadań:

 • przygotowanie i realizacja nagłośnienia scenicznego;
 • obsługa techniczna, przeglądy i konserwacja urządzeń;
 • zarządzanie sprzętem nagłośnieniowym i multimedialnym;
 • kontrola sprawności technicznej sprzętu nagłośnieniowego oraz multimedialnego;
 • realizacja nagrań;
 • obsługa spektaklu wg zaleceń reżysera oraz ustawianie, montaż i demontaż urządzeń w czasie prób i przedstawień;
 • uczestniczenie w próbach i przedstawieniach zgodnie z miesięcznym harmonogramem pracy;
 • współpraca przy organizacji prób, przedstawień, wyjazdów i imprez obcych organizowanych przez Teatr.

Niezbędne wymagania:

 • wykształcenie minimum średnie – akustyk, elektronik;
 • świadectwo kwalifikacyjne SEP G1 do 1kV w zakresie eksploatacji;
 • doświadczenie na podobnym stanowisku;
 • znajomość obsługi profesjonalnych systemów akustycznych;
 • doświadczenie w obsłudze inteligentnych urządzeń scenicznych akustycznych i multimedialnych;
 • doświadczenie w realizacji nagłośnienia koncertów, spektakli lub innych wydarzeń artystycznych;
 • znajomość obsługi urządzeń studyjnych oraz sprzętu estradowego;
 • brak przeciwskazań do pracy na wysokości powyżej 3 m;
 • umiejętność posługiwania się dokumentacją techniczną i schematami elektrycznymi;
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym;
 • znajomość obsługi komputera.

Dodatkowe wymagania:

 • umiejętność szybkiego uczenia się;
 • umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresujących i działania pod presją czasu;
 • komunikatywność, zdolność analitycznego myślenia, samodzielność;
 • gotowość do podwyższania kwalifikacji zawodowych;
 • gotowość pracy według ruchomego czasu pracy.

Wymagane dokumenty:

 • szczegółowe CV (z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia);
 • list motywacyjny;
 • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie;
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach;
 • kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje lub nabyte umiejętności;
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
 • oświadczenie kandydata o niekaralności.

Dokumenty należy złożyć w terminie do 01.02.2019 r.:

 • osobiście w siedzibie GTS: Gdańsk (80-818), ul. Wojciecha Bogusławskiego 1 lub
 • przesyłając pocztą na adres siedziby GTS lub
 • przesyłając email: kadry@teatrszekspirowski.pl

GDAŃSKI TEATR SZEKSPIROWSKI

zatrudni

ZASTĘPCĘ DYREKTORA

Do podstawowych obowiązków Zastępcy Dyrektora należeć będzie m.in.:

 • współpraca przy opracowywaniu planów i sprawozdań ekonomiczno-finansowych,
 • nadzór ogólny nad działaniami techniczno-eksploatacyjnymi,
 • nadzór nad księgowością,
 • budżetowanie i kontrola kosztów,
 • nadzór nad zawieraniem umów powykonawczych i technicznych,
 • współpraca i prowadzenie korespondencji z organami nadzorczymi i kontrolnymi,
 • kontrola wewnętrzna.

Oferujemy pracę w instytucji kultury prowadzącej rozbudowaną działalność teatralną, muzyczną i edukacyjną. GTS jest organizatorem międzynarodowego Festiwalu Szekspirowskiego w Gdańsku, który został uznany za jeden z najlepszych europejskich festiwali teatralnych.

Kandydaci powinni posiadać wykształcenie wyższe, minimum 10 lat pracy zawodowej, w tym min. 3 lata na stanowisku kierowniczym. Wskazane są opinie z dwóch ostatnich miejsc pracy. Konieczna jest znajomość języka angielskiego.

Wymagane dokumenty:

 • szczegółowe CV (z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia)
 • list motywacyjny,
 • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,
 • kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje lub nabyte umiejętności,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • oświadczenie kandydata o niekaralności.

CV wraz z listem motywacyjnym prosimy przesłać do dnia 20 listopada 2018 na adres:

Dyrektor Jerzy Limon
Gdański Teatr Szekspirowski
ul. Wojciecha Bogusławskiego 1
80-818 Gdańsk

lub złożyć osobiście w sekretariacie GTS.

Dane osobowe zawarte w dostarczonych dokumentach będą przetwarzane wyłącznie za zgodą Kandydatów w celach rekrutacyjnych, zgodnie z zasadami obowiązującymi w tym zakresie.


Gdański Teatr Szekspirowski z siedzibą w Gdańsku

zatrudni na stanowisko SPECJALISTA AKUSTYK

Zakres wykonywanych zadań:

 • przygotowanie i realizacja nagłośnienia scenicznego;
 • obsługa techniczna, przeglądy i konserwacja urządzeń;
 • zarządzanie sprzętem nagłośnieniowym i multimedialnym;
 • kontrola sprawności technicznej sprzętu nagłośnieniowego oraz multimedialnego;
 • realizacja nagrań;
 • obsługa spektaklu wg zaleceń reżysera oraz ustawianie, montaż i demontaż urządzeń w czasie prób i przedstawień;
 • uczestniczenie w próbach i przedstawieniach zgodnie z miesięcznym harmonogramem pracy;
 • współpraca przy organizacji prób, przedstawień, wyjazdów i imprez obcych organizowanych przez Teatr.

Niezbędne wymagania:

 • wykształcenie minimum średnie – akustyk, elektronik;
 • świadectwo kwalifikacyjne SEP G1 do 1kV w zakresie eksploatacji;
 • doświadczenie na podobnym stanowisku;
 • znajomość obsługi profesjonalnych systemów akustycznych;
 • doświadczenie w obsłudze inteligentnych urządzeń scenicznych akustycznych i multimedialnych;
 • doświadczenie w realizacji nagłośnienia koncertów, spektakli lub innych wydarzeń artystycznych;
 • znajomość obsługi urządzeń studyjnych oraz sprzętu estradowego;
 • brak przeciwskazań do pracy na wysokości powyżej 3 m;
 • umiejętność posługiwania się dokumentacją techniczną i schematami elektrycznymi;
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym;
 • znajomość obsługi komputera.

Dodatkowe wymagania:

 • umiejętność szybkiego uczenia się;
 • umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresujących i działania pod presją czasu;
 • komunikatywność, zdolność analitycznego myślenia, samodzielność;
 • gotowość do podwyższania kwalifikacji zawodowych;
 • gotowość pracy według ruchomego czasu pracy.

Wymagane dokumenty:

 • szczegółowe CV (z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia);
 • list motywacyjny;
 • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie;
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach;
 • kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje lub nabyte umiejętności;
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
 • oświadczenie kandydata o niekaralności.

Dokumenty należy złożyć w terminie do 17.08.2018r.:

 • osobiście w siedzibie GTS: Gdańsk (80-818), ul. Wojciecha Bogusławskiego 1 lub
 • przesyłając pocztą na adres siedziby GTS lub
 • przesyłając email: kadry@teatrszekspirowski.pl

Gdański Teatr Szekspirowski poszukuje kandydata do pracy (umowa-zlecenie) w Dziale Edukacji w charakterze:

INSTRUKTOR WARSZTATÓW EDUKACYJNYCH ZATYTUŁOWANYCH „CHEMIA TEATRU”

(Warsztaty są połączeniem nauk ścisłych z edukacją artystyczną)

Termin: luty 2018 – czerwiec 2018 (poniedziałki, godz. 8.30 – 14.30)

Zgłoszenia przyjmujemy do 5 lutego 2018.

 

Zakres obowiązków:

 • Prowadzenie zajęć z młodzieżą gimnazjalną i licealną z zakresu chemii;
 • Przeprowadzanie różnego rodzaju doświadczeń chemicznych (materiały zapewnia Organizator)
 • Przygotowywanie zadań z zakresu przedmiotów ścisłych i łączenie ich z zadaniami teatralnymi (po przeszkoleniu przez koordynatora projektu).

Wymagania:

 • Doświadczenie w pracy z młodzieżą (w tym w prezentowaniu doświadczeń chemicznych);
 • Szeroka wiedza z zakresu chemii i umiejętność zastosowania jej w zajęciach praktycznych;
 • Wykształcenie wyższe w dziedzinie chemii;
 • Punktualność;
 • Odpowiedzialność;
 • Kreatywność;
 • Komunikatywność;
 • Cierpliwość;
 • Pozytywna energia.

Wymagane dokumenty:

 • CV;
 • List motywacyjny.

Termin zgłoszeń:

Zgłoszenia prosimy przesyłać w formacie PDF na adresy:

akademia@teatrszekspirowski.pl

chemia.teatru@teatrszekspirowski.pl

Tytuł: Instruktor – Chemia Teatru

Prosimy o załączenie klauzuli o treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.)

ZOSTAŁA WYBRANA OSOBA SPEŁNIAJĄCA POSTAWIONE W OFERCIE WYMAGANIA


Gdański Teatr Szekspirowski z siedzibą w Gdańsku

zatrudni na stanowisko SPECJALISTA ds. OŚWIETLENIA

 Zakres wykonywanych zadań:

 • przygotowanie i realizacja oświetlenia scenicznego;
 • obsługa techniczna, programowanie urządzeń, tworzenie scenariuszy oświetlenia;
 • bieżące przeglądy i konserwacja urządzeń oświetlenia scenicznego, multimedialnego oraz innych urządzeń związanych z oświetleniem scenicznym;
 • kontrola sprawności technicznej sprzętu oświetleniowego;
 • obsługa spektaklu wg zaleceń reżysera oraz ustawianie, montaż i demontaż urządzeń
  w czasie prób i przedstawień;
 • uczestniczenie w próbach i przedstawieniach zgodnie z miesięcznym harmonogramem pracy;
 • współpraca przy organizacji prób, przedstawień, wyjazdów i imprez obcych.

Niezbędne wymagania:

 • wykształcenie minimum średnie o profilu elektronik, elektryk;
 • świadectwo kwalifikacyjne SEP G1 do 1kV w zakresie eksploatacji;
 • doświadczenie na podobnym stanowisku;
 • bardzo dobra znajomość systemu sterowania DMX;
 • znajomość obsługi profesjonalnych konsolet oświetlenia;
 • doświadczenie w obsłudze inteligentnych urządzeń scenicznych oświetleniowych oraz multimedialnych;
 • doświadczenie w realizacji oświetlenia koncertów, spektakli lub innych wydarzeń artystycznych;
 • umiejętność programowania inteligentnego oświetlenia oraz innych urządzeń scenicznych;
 • brak przeciwskazań do pracy na wysokości powyżej 3 m;
 • umiejętność posługiwania się dokumentacją techniczną i schematami elektrycznymi;
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym;
 • znajomość obsługi komputera.

Dodatkowe wymagania:

 • umiejętność szybkiego uczenia się;
 • umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresujących i działania pod presją czasu;
 • komunikatywność, zdolność analitycznego myślenia, samodzielność;
 • gotowość do podwyższania kwalifikacji zawodowych;
 • gotowość pracy według ruchomego czasu pracy.

Wymagane dokumenty:

 • szczegółowe CV (z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia);
 • list motywacyjny;
 • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie;
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach;
 • kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje lub nabyte umiejętności;
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • oświadczenie kandydata o niekaralności.

Dokumenty należy złożyć w terminie do 30.08.2017 r.:

 • osobiście w siedzibie GTS: Gdańsk (80-818), ul. Wojciecha Bogusławskiego 1 lub
 • przesyłając pocztą na adres siedziby GTS lub
 • przesyłając email: kadry@teatrszekspirowski.pl

Gdański Teatr Szekspirowski z siedzibą w Gdańsku

zatrudni na stanowisko SPECJALISTA AKUSTYK

Zakres wykonywanych zadań:

 • przygotowanie i realizacja nagłośnienia scenicznego;
 • obsługa techniczna, przeglądy i konserwacja urządzeń;
 • zarządzanie sprzętem nagłośnieniowym i multimedialnym;
 • kontrola sprawności technicznej sprzętu nagłośnieniowego oraz multimedialnego;
 • realizacja nagrań;
 • obsługa spektaklu wg zaleceń reżysera oraz ustawianie, montaż i demontaż urządzeń
  w czasie prób i przedstawień;
 • uczestniczenie w próbach i przedstawieniach zgodnie z miesięcznym harmonogramem pracy;
 • współpraca przy organizacji prób, przedstawień, wyjazdów i imprez obcych organizowanych przez Teatr.

Niezbędne wymagania:

 • wykształcenie minimum średnie – akustyk, elektronik;
 • świadectwo kwalifikacyjne SEP G1 do 1kV w zakresie eksploatacji;
 • doświadczenie na podobnym stanowisku;
 • znajomość obsługi profesjonalnych systemów akustycznych;
 • doświadczenie w obsłudze inteligentnych urządzeń scenicznych akustycznych
  i multimedialnych;
 • doświadczenie w realizacji nagłośnienia koncertów, spektakli lub innych wydarzeń artystycznych;
 • znajomość obsługi urządzeń studyjnych oraz sprzętu estradowego;
 • brak przeciwskazań do pracy na wysokości powyżej 3 m;
 • umiejętność posługiwania się dokumentacją techniczną i schematami elektrycznymi;
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym;
 • znajomość obsługi komputera.

Dodatkowe wymagania:

 • umiejętność szybkiego uczenia się;
 • umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresujących i działania pod presją czasu;
 • komunikatywność, zdolność analitycznego myślenia, samodzielność;
 • gotowość do podwyższania kwalifikacji zawodowych;
 • gotowość pracy według ruchomego czasu pracy.

Wymagane dokumenty:

 • szczegółowe CV (z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia);
 • list motywacyjny;
 • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie;
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach;
 • kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje lub nabyte umiejętności;
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
 • oświadczenie kandydata o niekaralności.

Dokumenty należy złożyć w terminie do 30.08.2017 r.:

 • osobiście w siedzibie GTS: Gdańsk (80-818), ul. Wojciecha Bogusławskiego 1 lub
 • przesyłając pocztą na adres siedziby GTS lub
 • przesyłając email: kadry@teatrszekspirowski.pl

 KOORDYNATOR WOLONTARIUSZY PODCZAS KONFERENCJI ESRA 2017

ESRA 2017, czyli Międzynarodowy Kongres Naukowy European Shakespeare Research Association, w tym roku realizowany jest w Gdańsku w dniach 27-30 lipca 2017. Więcej informacji na esra2017.eu

Koordynator zatrudniony będzie od końca kwietnia do końca lipca.

Zakres wykonywanych zadań:

 • kontynuacja i sfinalizowanie naboru wolontariuszy na konferencję,
 • podział wolontariuszy na grupy, wyłonienie liderów, przydzielenie zadań odpowiednich do kompetencji i zainteresowań wolontariuszy,
 • prowadzenie dokumentacji, przygotowanie planów pracy, rozdział zadań, stały kontakt z organizatorami konferencji oraz z grupą wolontariacką,
 • wsparcie i pomoc w pracach wykonywanych przez wolontariuszy (przygotowanie stoisk, pakietów powitalnych, identyfikatorów itd),
 • koordynacja pracy i pomoc grupie wolontariackiej w trakcie samego wydarzenia.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe,
 • doświadczenie w zarządzaniu zespołem,
 • znajomość formuły konferencji naukowych,
 • umiejętność organizowania pracy własnej i zespołu,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego (w mowie i piśmie),
 • dobra znajomość i obsługa programów pakietu MS Office,
 • umiejętność motywowania, rozwiązywania konfliktów oraz dbania o przyjazną atmosferę pracy,
 • umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresujących i działania pod presją czasu,
 • dyspozycyjność.

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • list motywacyjny,
 • kserokopie/skany dokumentów poświadczających wykształcenie,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

Termin zgłoszeń: 14 kwietnia 2017 r.

Zgłoszenia należy kierować do
Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego
ul. Bogusławskiego 1
80-818 Gdańsk

e-mail: edukacja@teatrszekspirowski.pl
Tytuł – koordynator wolontariuszy ESRA2017


PRACOWNIK DS. OBSŁUGI IMPREZ ZEWNĘTRZNYCH

Zakres wykonywanych zadań:

 • przygotowywanie ofert na obsługę imprez zewnętrznych,
 • pozyskiwanie i utrzymanie długotrwałych i dobrych relacji z klientem,
 • koordynacja i rozliczanie realizowanych projektów,
 • realizacja planów sprzedażowych,

Wymagania:

 • co najmniej 2-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku w sprzedaży/organizacji, imprez, eventów,
 • zdolności negocjacyjne i sprzedażowe,
 • samodzielność,
 • umiejętność organizowania pracy własnej,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego (w mowie i piśmie)
 • dobra znajomość i obsługa programów pakietu MS Office,
 • dyspozycyjność.

Dodatkowe wymagania:

 • doświadczenie we współpracy z touroperatorami i agencjami eventowymi
 • umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresujących i działania pod presją czasu

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • list motywacyjny,
 • kserokopie/skany dokumentów poświadczających wykształcenie,
 • kserokopie/skany zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,
 • kserokopie/skany innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje lub nabyte umiejętności,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • oświadczenie kandydata o niekaralności.

Termin zgłoszeń: 10 marca 2016 r.

Zgłoszenia należy kierować do
Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego
ul. Bogusławskiego 1
80-818 Gdańsk

e-mail: sekretariat@teatrszekspirowski.pl
Tytuł – pracownik ds. obsługi imprez zleconych

 


Osoba wytwarzająca informację: Maciej Sowiński
Data wytworzenia informacji: 09.13.2022, godz. 14.00
Osoba publikująca informację: Bartek Wutkowski
Data publikacji informacji: 09.13.2022, godz. 14.20
Ostatnia aktualizacja strony: 09.13.2022, godz. 14.20