Zamówienia publiczne

BIP

Plan postępowań na 2022 rok

aktualizacja planu zamówień z 20.10.2022r.

aktualizacja planu zmówień z 05.12.2022r.

 

——————————————————————————————————————————————————–

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym  (z możliwością negocjacji) na:

kompleksową dostawę energii elektrycznej dla Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego, nr ZP/TP/4/GTS/22

pełna dokumentacja postępowania dostępna jest na:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/688132

———————————————————————————————————————————————————————-

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym o wartości zamówienia, która nie przekracza progów unijnych, o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych na 

Dostawę zestawu oświetleniowego dla Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego, znak sprawy: ZP/TP/3/GTS/22

pełna dokumentacja postępowania dostępna jest na:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/678872

———————————————————————————————————————————————————————-

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym  (z możliwością negocjacji) na:

kompleksową dostawę energii elektrycznej dla Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego, nr ZP/TP/2/GTS/22

pełna dokumentacja postępowania dostępna jest na:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/664626

———————————————————————————————————————————————————————

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym  (bez negocjacji) na:

świadczenie usług hotelarskich dla Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego w Gdańsku, znak sprawy ZP/TP/1/GTS/22

pełna dokumentacja postępowania dostępna jest na:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/585777

——————————————————————————————————————————————————————–

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym  (bez negocjacji) na:

kompleksową obsługę dostawy biletów lotniczych dla Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego, nr ZP/TP/3/GTS/21

pełna dokumentacja postępowania dostępna jest na:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/555508

———————————————————————————————————————————————————————-

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym  (z możliwością negocjacji) o wartości zamówienia, która nie przekracza progów unijnych, o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych na

Świadczenie usługi sprzątania pomieszczeń w budynku Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego w Gdańsku przy ul. Wojciecha Bogusławskiego 1 oraz utrzymanie czystości przyległego terenu zewnętrznego, ZP/TP/2/GTS/21

pełna dokumentacja postępowania dostępna jest na:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/535632

________________________________________________________________________________________________

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym  (z możliwością negocjacji)

o wartości zamówienia, która nie przekracza równowartości kwoty 750 000 euro na:

Świadczenie usług całodobowej fizycznej ochrony siedziby Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego przy ul. Wojciecha Bogusławskiego 1 w Gdańsku, ZP/TP/1/GTS/21

pełna dokumentacja postępowania dostępna jest na:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/533143

———————————————————————————————————————————————————————-

Plan postępowań GTS na 2021 rok


postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 214 000 zł na świadczenie usług serwisu i utrzymania w sprawności techniczno-eksploatacyjnej instalacji i urządzeń w budynku Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego w Gdańsku, nr ZP/PN/3/GTS/20

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

załącznik 1a formularz cenowy cz 1

załącznik 1b Formularz cenowy cz 2

załącznik 1c Formularz cenowy cz 3

załącznik 1d Formularz cenowy cz 4

załącznik 1e Formularz cenowy cz 5

załącznik 1F Formularz cenowy cz 6

załączniki 1a -1F Formularze cenowe edytowalne

załącznik 5 SOPZ

załącznik 6 wzór umowy

Załączniki edytowalne

informacja z otwarcia ofert

informacja o wyniku postępowania

—————————————————————————————————————-

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 214 000 zł na świadczenie usługi sprzątania pomieszczeń w budynku Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego w Gdańsku przy ul. Wojciecha Bogusławskiego 1 oraz utrzymanie czystości przyległego terenu zewnętrznego, nr ZP/PN/2/GTS/20

ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

załącznik nr 5 wzór umowy

Załącznik nr 6 do SIWZ wykaz pomieszczeń

informacja z otwarcia ofert z 10.06.2020r

informacja o wyniku postępowania

 

________________________________________________________________________________________________

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 214 000 zł na świadczenie usługi sprzątania pomieszczeń w budynku Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego w Gdańsku przy ul. Wojciecha Bogusławskiego 1 oraz utrzymanie czystości przyległego terenu zewnętrznego, nr ZP/PN/1/GTS/20

ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

załącznik nr 5 wzór umowy

Załącznik nr 6 do SIWZ wykaz pomieszczeń

zmiana treści SIWZ

zmieniony załącznik nr 1 do SIWZ

zmieniony załącznik nr 3 do umowy

zmiana ogłoszenia

wyjaśnienia treści SIWZ

Uwaga! Miejsce składania ofert: Biuro Obsługi Zamówień Publicznych, Plac Kaszubski 8. lok. 311, 81-350 Gdynia.

Zmiana terminu składania ofert na dzień 26.05.2020

informacja z otwarcia ofert

informacja o unieważnieniu przetargu


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE O WARTOŚCI PONIŻEJ 750 TYS. EURO
Na świadczenie usług całodobowej fizycznej ochrony siedziby Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego przy ul. Wojciecha Bogusławskiego 1 w Gdańsku

Ogłoszenie o zamówieniu

załącznik nr 5 wzór umowy

załącznik nr 6 Charakterystyka obiektu

załącznik nr 7 Opis zainstalowanych systemów alarmowych i monitoringu

wyjaśnienia treści ogłoszenia z dnia 06.03.2020r.

zestawienie złożonych ofert

informacja o wyniku postępowania

informacja o zawarciu umowy


Planowane zamówienia GTS na rok 2020


przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 221 tys. EURO na świadczenie usług hotelarskich dla Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego w Gdańsku, nr ZP/PN/4/GTS/19

ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 3 wzór umowy

Załączniki edytowalne

wyjaśnienia treści SIWZ

informacja z otwarcia ofert

informacja o wyniku postępowania


przetarg nieograniczony na kompleksową dostawę energii elektrycznej dla Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego, nr ZP/PN/3/GTS/19

ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 3 wzór umowy

informacja z otwarcia ofert

informacja o wyniku przetargu

 


przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 221 tys. EURO na kompleksową obsługę dostawy biletów lotniczych dla Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego

 ZP/PN/2/GTS/2019

ogłoszenie o zamówieniu

siwz

załącznik 6 wzór umowy

informacja z otwarcia ofert

informacja o wyniku postępowania


przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 zł na świadczenie usługi sprzątania pomieszczeń w budynku Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego w Gdańsku przy ul. Wojciecha Bogusławskiego 1 oraz utrzymanie czystości przyległego terenu zewnętrznego

nr ZP/PN/1/GTS/19

ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

załącznik nr 5 wzór umowy

Załącznik 6 do SIWZ wykaz pomieszczeń

załączniki edytowalne

informacja z otwarcia ofert

informacja o wyniku postępowania


ZAMÓWIENIE NA USŁUGI SPOŁECZNE O WARTOŚCI PONIŻEJ 750 TYS. EURO, na podstawie art. 138o Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 1986, ze zm.) – Świadczenie usług ochrony obiektu i mienia oraz osób przebywających na terenie Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego w Gdańsku, znak: ZP/US/1/GTS/1

ogłoszenie o zamówieniu

załącznik nr 5 wzór umowy

załącznik nr 6 Charakterystyka obiektu

załącznik nr 7 Opis zainstalowanych systemów

załączniki 1-4 edytowalne

wyjaśnienia treści ogłoszenia

wyjaśnienia treści ogłoszenia cz. 2

informacja z otwarcia ofert

informacja o wyniku postępowania z 20.03.2019r.

korekta informacji o wyniku postępowania z dn. 20.03.2019r.

zmiana uzasadnienia informacji o wyniku postępowania

informacja o zawarciu umowy

———————————————————————————————————-

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych  na 2019r.

Planowane zamówienia GTS w 2019r.

—————————————————————————————————————

przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 221 tys. EURO na dostawę wyposażenia scenicznego: multimedialnego, oświetleniowego i urządzeń sceny dla Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego w Gdańsku, numer sprawy: ZP/PN/4/GTS/18

ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

załącznik 4 wzór umowy

załącznik 5_specyfikacja dostawy

załącznik 5_specyfikacja dostawy edytowalna

załącznik 6 klauzula informacyjna (RODO)

wyjaśnienia treści SIWZ

załącznik 5 specyfikacja dostawy zmieniona

wyjaśnienia treści SIWZ 2

wyjaśnienia treści SIWZ 3

informacja z otwarcia ofert

informacja o wyniku postępowania


przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 221 tys. EURO na świadczenie usług hotelarskich dla Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego w Gdańsku, nr ZP/PN/3/GTS/18

ogłoszenie o zamówieniu

specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załącznik nr 3 wzór umowy

załącznik 4 klauzula RODO

informacja z otwarcia ofert

informacja o wyniku postępowania

—————————————————————————————————————-

przetarg nieograniczony na świadczenie usługi sprzątania pomieszczeń w budynku Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego w Gdańsku oraz utrzymanie czystości przyległego terenu zewnętrznego, nr ZP/PN/2/GTS/18.

ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

załącznik nr 5 do SIWZ – wzór umowy

Załącznik nr 6 do SIWZ wykaz pomieszczeń

załącznik nr 7 – klauzula RODO

załączniki edytowalne nr 1_4

zmiana SIWZ

wyjaśnienia treści SIWZ

zestawienie ofert

informacja o wyniku postępowania

___________________________________________

przetarg nieograniczony na świadczenie usługi sprzątania pomieszczeń w budynku Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego w Gdańsku oraz utrzymanie czystości przyległego terenu zewnętrznego, nr ZP/PN/1/GTS/18.

ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

załącznik nr 5 do SIWZ – wzór umowy

załącznik nr 6 do SIWZ – wykaz pomieszczeń

załącznik nr 7 klauzula RODO

informacja o unieważnieniu postępowania


Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych  na 2018r.

Planowane zamówienia GTS


przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 209 tys. EURO na kompleksową obsługę dostawy biletów lotniczych dla Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego, ZP/PN/9/GTS/2017

ogłoszenie o przetargu

specyfikacja istotnych warunków zamówienia

wzór umowy

wyjaśnienia treści SIWZ

zestawienie ofert

informacja o wyniku postępowania


przetarg nieograniczony na dostawę oraz dystrybucję energii elektrycznej

nr ZP/PN/7/GTS/17

ogłoszenie o zamówieniu

specyfikacja istotnych warunków zamówienia

zmiana treści SIWZ

informacja z otwarcia ofert

informacja o wyniku przetargu

 


Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 209 000 EURO na dostawę wyposażenia scenicznego: elektroakustycznego, oświetleniowego i trawersów dla Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego w Gdańsku

numer sprawy: ZP/PN/6/GTS/17

ogłoszenie o zamówieniu

specyfikacja istotnych warunków zamówienia

wzór umowy

załącznik nr 5 Opis Przedmiotu Zamówienia

wyjaśnienia treści SIWZ

informacja z otwarcia ofert

informacja o wyniku postępowania

Zadanie „Zakup sprzętu do realizacji działań artystycznych wewnątrz i na zewnątrz budynku Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego” zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

————————————————————————————————————

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 209 000 EURO na dostawę wyposażenia scenicznego: elektroakustycznego, oświetleniowego i trawersów dla Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego w Gdańsku

numer sprawy: ZP/PN/5/GTS/17

ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

wzór umowy

załącznik 5 OPZ

wyjaśnienia treści SIWZ

informacja z otwarcia ofert

informacja o wyniku postępowania

Zrealizowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

—————————————–

przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 209 tys. EURO na świadczenie usług hotelarskich dla Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego w Gdańsku, nr ZP/PN/4/GTS/17

ogłoszenie o zamówieniu

specyfikacja istotnych warunków zamówienia

załącznik nr 3 wzór umowy

zmiana treści siwz

zmiana ogłoszenia

informacja z otwarcia ofert

informacja o wyniku postępowania

—————————————————————————————————————-

przetarg  nieograniczony na świadczenie usługi sprzątania pomieszczeń w budynku Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego w Gdańsku przy ul. Wojciecha Bogusławskiego 1 oraz utrzymanie czystości przyległego terenu zewnętrznego, nr ZP/PN/3/GTS/17

ogłoszenie o zamówieniu

specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)

siwz wersja edytowalna

załącznik 5 do siwz wzór umowy

Uwaga! Z powodu wprowadzenia nowych formularzy do zamieszczania ogłoszeń w BZP, które nie działają poprawnie, w opublikowanym ogłoszeniu pojawiły się informacje niezgodne z przesłanymi danymi. Korektę ogłoszenia zamieszczamy poniżej.

korekta ogłoszenia z dnia 23.05.2017

wyjaśnienia treści siwz

informacja z otwarcia ofert

informacja o wyniku postępowania

__________________________________________________________________

przetarg  nieograniczony na świadczenie usługi sprzątania pomieszczeń w budynku Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego w Gdańsku przy ul. Wojciecha Bogusławskiego 1 oraz utrzymanie czystości przyległego terenu zewnętrznego, nr ZP/PN/2/GTS/17

ogłoszenie o zamówieniu

zmiana ogłoszenia

siwz

wersja edytowalna SIWZ

załącznik nr 5 do SIWZ wzór umowy

wyjaśnienia treści SIWZ

korekta ogłoszenia o zamówieniu

informacja z otwarcia ofert

informacja o unieważnieniu postępowania

_______________________________________________________________

przetarg  nieograniczony na świadczenie usługi sprzątania pomieszczeń w budynku Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego w Gdańsku przy ul. Wojciecha Bogusławskiego 1 oraz utrzymanie czystości przyległego terenu zewnętrznego, nr ZP/PN/1/GTS/17

 ogłoszenie o przetargu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

wzór umowy

załącznik 6 do siwz wykaz pomieszczen

załączniki do SIWZ -edytowalne

wyjaśnienia treści siwz

wyjaśnienia tresci siwz 2

zmiana ogłoszenia

zmiana treści SIWZ i terminu składania ofert

informacja z otwarcia ofert

informacja o unieważnieniu postępowania

 ————————————————————————————————-

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE O WARTOŚCI PONIŻEJ 750 TYS. EURO Na podstawie art. 138o Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164, ze zm.)

na świadczenie usług ochrony obiektu i mienia oraz osób przebywających na terenie Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego w Gdańsku, ul. Wojciecha Bogusławskiego 1.

ogloszenie

załącznik 5 wzór umowy

załącznik 6 charakterystyka obiektu

załącznik 7 opis zainstalowanych systemów

informacja o wyniku postępowania


Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na 2017r.

Zamówienia z zakresu działalności kulturalnej

Przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 209 tys. EURO na dostawę wraz z instalacją żurawia scenicznego do podnoszenia i opuszczania aktorów oraz elementów wyposażenia i scenografii  Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego w Gdańsku, numer sprawy: ZP/PN/3/GTS/16

ogłoszenie o zamówieniu ogloszenie_zurawik

SIWZ SIWZ_zuraw

wzór umowy zal_3_wzor_umowy

projekt zamienny konstrukcyjny dzwig scen proj zam konstr

rysunki 1

rysunki 2

rysunek poglądowy rys pogladowy

Informacja z otwarcia ofert Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyniku przetargu informacja o wyniku przetargu

———————————————————————-

Przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 209 tys. EURO na kompleksową obsługę dostawy biletów lotniczych dla Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego, ZP/PN/1/GTS/2016

Ogłoszenie

SIWZ

Wzór Umowy

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 209 tys. EURO na świadczenie usług hotelarskich dla Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego w Gdańsku

Ogłoszenie

SIWZ

Wzór Umowy

Uwaga!!! Zmiana terminu składania ofert 08.06.2016

Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ

Zmiana ogłoszenia

Zmiana ogłoszenia nr 2

Formularz ofertowy

informacja o wyniku postepowania_www

Informacje o zakończonych przetargach w latach 2009-2015